HUMANNESTOR

NESTOR CÉGCSOPORT


A NESTOR névvel fémjelzett gazdasági társaság azzal a céllal alakult, hogy a személy- és vagyonvédelem körében magas színvonalon, tisztességesen, a jog és erkölcs követelményei szem előtt tartása mellett teljesítse partnerei elvárását. Tekintettel arra, hogy a személy és vagyonvédelem területén a megbízhatóság, korrekt és precíz munkavégzés, a fedhetetlen múlt kiemelten fontos szerepet tölt be, e szempontok - a munkavégzés mellett - irányadóak munkavállalóinak és alvállalkozóink kiválasztása során is. Mindezek mellett folyamatos képzések biztosítása mellett gondoskodunk a szakmai felkészültség megteremtéséről. A társaság az elmúlt évek kitartó munkája eredményeként folyamatos fejlődést realizált, gazdaságilag megerősödött és a piac egyre jelentősebb szereplőjévé vált. A fejlődés eredményeként társaságunk tevékenységi körét előbb kiterjesztette, majd később újabb társaságok alapításával - „csoportba” tömörülve – az egyes szakmai ágakra lebontva látja el feladatát.

Társaságaink nem kapcsolódnak külföldi tőkéhez vagy vállalkozáshoz, eredményes működésük során nem vettek igénybe semmilyen hitelkonstrukciót. A rendelkezésre álló anyagi eszközöket, pénzügyi forrásokat a meglévő eszközpark korszerűsítésére, újabb technikai eszközök beszerzésére fordítják, ezzel is hozzájárulva az ellátandó munka hatékonyságának fokozásához.

Társaságaink és főbb tevékenységük:

HUMANNESTOR Kft.

Kereskedelmi és Szolgáltató


8010 Nyomozási, biztonsági tevékenység
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
7470 Takarítás, tisztítás

NESTOR PLATINUM INVEST Kft.

Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő


8010 Nyomozási, biztonsági tevékenység
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
7470 Takarítás, tisztítás

NESTOR SPED Kft.

Szállítmányozó és Szolgáltató


5010 Gépjármű kereskedelem
4520 Gépjárműjavítás, - karbantartás
4520 Gépjárműjavítás, - karbantartás

Rólunk


Humannestor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 • Székhely: 7187 Bonyhád-Majos, V. u. 71.
 • Telefon/fax: 06 74/512-422 ; 06 74/512-423
 • E-mail: nestor.sec.17@gmail.com
 • Cégjegyzékszám: Cg . :17-09-005501

Magunkról:

A Humannestor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t a tulajdonosok évtizedes szakmai tapasztalat mellett 2008. évben alapították. A céget alapító tulajdonosok az irányításában való személyes jelenlétükkel biztosítják a cég és valamennyi alkalmazottjának elkötelezettségét a megszokott magas szakmai színvonal megtartására és fejlesztésére, ügyfeleink elégedettségére, és ez által szakmai hírnevünk öregbítésére.

Cégünk tevékenysége a vagyonbiztosítási feladatok teljes spektrumát lefedi, a személyek és objektumok őrzése és védelmétől kezdve a rendészeti, recepciós-információs feladatok ellátásán keresztül, egészen a különféle képzések és tanfolyamok szervezéséig és lebonyolításáig. Mindezeken túlmenően, szakmai tanácsadással és biztosítási rendszerek megtervezésével is foglalkozunk, de gyakorlattal rendelkezünk nagyrendezvények biztosítása területén is.

Ügyfeleink egyéni kívánságaihoz rugalmasan alkalmazkodunk, az állandó megbízások mellett eseti megrendeléseket is kézséggel teljesítünk. Az üzleti életben korrekt és megbízható partneri kapcsolatok kialakítására törekszünk. A megállapodásokban vállalt kötelezettségeinknek pedig kivétel nélkül, jogszabályi keretek között mindig eleget teszünk. Cégünk stratégiájának eredménye, országszerte 180 fős állomány és százmilliós nagyságrendű árbevétel.

Alapelveink:

 • Megbízhatóság: amely társaságunk egész tevékenységét áthatja és minden további alapelv ennek alárendelten került meghatározásra.
 • Kölcsönös együttműködés: a szerződést előkészítő tárgyalásoktól kezdődően a szerződés megszűnéséig az ügyfeleinkkel való kapcsolattarás az alapelv figyelembe vétele mellett történik.
 • Folyamatosság, gyorsaság: A vállalt kötelezettségeink teljesítése során előforduló anomáliákra 24 órás készenlét mellett azonnal megfelelő módon és vezetői szinten reagálunk.
 • Rugalmasság: Társaságunk igyekszik elkerülni a nehézkes, lomha, bürokratikus szervezet kialakulását, azért irodai háttere kialakítása során egy korlátozott létszámú, de korszerű irodaautomatizálási rendszereket is hatékonyan kezelő csapatot épített ki.
 • Árgarancia: Vállalkozási díjaink megállapítása során korrekt, versenyképes árakra törekszünk, melyeket tényleges költségeink alapján, tisztességes nyereségre törekedve, a kölcsönös együttműködés jegyében alakítunk ki. Árainkat évközben nem változtatjuk.

Főbb tevékenységeink

1. Személy és Vagyonvédelmi tevékenység

Az elmúlt évek során a személy és vagyonvédelemi tevékenység jelentős változásokon ment keresztül, melyet egyrészt a piaci verseny élesedése, másrészt a megrendelők által támasztott magasabb követelmények jellemeznek. Ma már nem állják meg a helyüket az olyan szlogenek, hogy "mindegy, csak legyen ott valaki", a szakma minden területén magasan kvalifikált a jogszabályi hátteret alaposan ismerő szakemberekre van szükség. Mindannyiunk számára kiemelkedően fontos az élet-, a testi épség és a vagyonvédelem. Ügyfeleink elvárásainak e kritériumok tekintetében teljes körűen képesek vagyunk megfelelni.

Legfontosabb specialitásunk a különböző objektumok, telephelyek őrzése, gazdasági társaságok komplex vagyonvédelme, valamint áruházak és bevásárló központok területén esetlegesen bekövetkező káresemények megelőzése. E tevékenységek általában több részfeladatból, gyakran kapcsolódnak hozzájuk végárú-ellenőri, diszpécseri vagy akár távfelügyeleti feladatok is.

Komoly gyakorlattal rendelkezünk áruházak üzlettereinek élőerős, technikai eszközök útján, vagy ezek kombinációjával végzett őrzésében. Az ilyen szolgáltatások nyújtásában mintegy másfél évtizedes tapasztalatokkal rendelkezünk. Képesek vagyunk országos kiterjedésű üzletlánc őrzésének megszervezésére is, esetenként alvállalkozók bevonásával. árbevétel.

Társaságunk recepciós szolgálattal kapcsolatos tevékenységet is vállal, melynek konkrét tartalma erősen függ a megbízó igényétől. Szinte minden esetben magába foglalja a vendégek fogadását, útbaigazítását, illetve beléptetését. Ezen kívül gyakran társul hozzá a dolgozók be- és kiléptetése, kulcsnyilvántartás vezetése, riasztók felügyelete, és még számtalan egyéb feladat, a megbízó igényei alapján.

2. Biztonsági rendszerek telepítése (tervezéstől a kivitelezésig)

Vállaljuk komplett objektumok, létesítmények teljes biztonsági rendszerének megtervezését, szervezését és létrehozását, annak minden munkafolyamatával együtt.

Cégünk az alábbi rendszerek telepítésével foglalkozik:

 • riasztó rendszerek
 • megfigyelő rendszerek (analóg és digitális)
 • tűzjelző rendszerek
 • beléptető rendszerek
 • kaputelefon rendszerek

A cégünk által biztosított riasztóközpontok és érzékelők csúcstechnológiát képviselnek a biztonságtechnikai piacon. Kedvező áraink annak köszönhetőek, hogy a szakmában elismert gyártókkal kizárólagos értékesítési szerződéseink vannak Magyarország területére. Ez nyújt valódi biztonságot arra,hogy az alkatrészellátást hosszú távon tudjuk biztosítani, a garanciális és a szavatossági kötelezettségeinket maradéktalanul el tudjuk látni. A telepített rendszerek rendelkeznek MABISZ minősítéssel.

3. Rendezvények biztosítása

Vállaljuk rendezvények biztosítását egészen kicsiben és nagyban egyaránt. Ilyen tevékenységet egyéb megbízásainkhoz kötődően, és attól függetlenül több éve végzünk, megbízóink legnagyobb megelégedésére.

Referenciák – képekben


Magyar Építő Zrt.

MNB Logisztikai Központ
Budapest


Aktuál Bau Kft.

QUALIESTATE
Veszprém


Rynart Rt.

Logisztikai Központ
Biatorbágy


Swietelsky Magyarország Kft.

Nyugat-Magyarországi Területi Igazgatóság,
Székesfehérvár

További referenciák


Drogeri Markt Kft
Cerbona Zrt. (Székesfehérvár és Szekszárd)
Pünkösdi Fesztivál rendezvény (Szekszárd)
Sárközi lakodalom rendezvény (Őcsény)
Mary-Ker Kft. (Dunakeszi)
Mary-Ker Pasta Kft. (Székesfehérvár és Dunakeszi)
Partner in Pet Food Hungaria Kft. (Sopronhorpács, Bábolna és Kaposszekcső)
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. (országosan bolthálózat)
Bont-Tör Építőipari Zrt. (Budapest)
Csergő Kft. (Budapest)
KRAFT FM Kft. (üzemeltetés alatt álló PTE Intézmények)
Óvár Építőipari Kft. (Mosonmagyaróvár, Lébény és Lipót)

Minőségpolitikai nyilatkozat


A Nestor Cégcsoport fontos célkitűzése ügyfeleink megelégedettségének biztosítása, és ezzel együtt tevékenységünk jövedelmezőségének folyamatos fenntartása. A cég törekszik a piacon elfoglalt helyének megtartására és lehetőség szerint növekvő részesedés megszerzésére.

A fenti célkitűzések csak akkor érhetők el, ha versenyképesen és kifogástalanul - a szerződésekben vállalt kötelezettségeink teljesítésével - nyújtjuk szolgáltatásainkat.

A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan hatásos minőségirányítási rendszert kívánunk fenntartani, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, s ennek következtében partnereink megelégedettségét.

Valamennyi alkalmazottunk felelős saját munkája minőségéért, a hibás megakadályozásáért, illetve a nem megfelelően végzett tevékenység megszüntetéséért. szolgáltatás

A minőség fenntartása és fejlesztése érdekében a vezetőség támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést. Állandóan törekszünk szolgáltatásaink, szervezetünk és tevékenységeink fejlesztésére is.

Elvárjuk, hogy társaságunk minden alkalmazottja szakmai tudásával felelősség teljesen járuljon hozzá a fenti minőségpolitika megvalósításához, a Nestor Cégcsoport és leendő partnerei sikeréhez.

Fejlesztési információk


Kedvezményezett neve:
HUMANNESTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe:
INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉS A HUMANNESTOR KFT-nél
Szerződésben megítélt támogatás:
(Ft)22 170 400
Támogatási arány:
(%)40
Projekt tervezett befejezése:
2022.05.31
Projekt azonosító száma:
GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02275
Projekt leírása:
A projekt keretében bevezetésre kerül egy komplex vállalatirányítási rendszer, amely a következő modulokból épül fel: helyben telepített: Vállalati CRM, értékesítés terület, Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés, Kontrolling és döntéstámogatás, Beszerzési, logisztikai terület, Pénzügyi, számviteli terület, Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás. Felhő alapúak az alábbiak: Táv- és csoportmunka támogatás, Internetes megjelenés (Vállalati portál), Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow), Elektronikus iratkezelési rendszer, Tudásmenedzsment specializált megoldás, Szolgáltatásmenedzsment. A rendszer beindításához paraméterezést veszünk igénybe, hogy valóban cégünkre-szabott legyen a rendszer és ennek a használatához képzést is igénybe fogunk venni a zökkenőmentes átmenet biztosítására
Kedvezményezett neve:
HUMANNESTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe:
ÉPÍTŐGÉP
Szerződésben megítélt támogatás:
(Ft) 21 500 000
Támogatási arány:
(%)68,19
Projekt tervezett befejezése:
2021.10.20
Projekt azonosító száma:
GINOP-1.2.8-20-2020-03352
Projekt leírása:
Társaságunk vásárol egy gépet. A munkagép kiegészítő adapterei alkalmassá teszik összetett tevékenység végzésére, melyre nagy szükség van az építőiparban jelentkező, jelenleg is fennálló munkaerő hiány miatt. A munkagéppel elvégezhető tevékenységek munkaerő kiváltása a géphez rendelt adapterek függvénye, minél több adapter (pl.:hótoló, hómaró, bálafogó, betonkeverő, talajfúró, seprő adapterek, kanálmérleg, allu őrlő-rostáló kanalak...) van hozzárendelve, annál eredményesebb, hatékonyabb. E pályázat keretein belül kívánjuk megvásárolni a munkagépet, és a hozzá rendelhető adapterek egy kis részét és a továbbiakban fejleszteni, bővíteni akarjuk a géphez csatlakoztatható adapterek számát, hogy minél szélesebb tevékenységi kört végezhessünk vele.

Együtt a közös siker útján!


Vegye igénybe szolgáltatásainkat, szakmai tapasztalatunkat. Kérje ajánlatunkat!

Banó Lászlószakmai vezető
Tel: 20/416-6864

Plesz Miklósszakmai vezető
Tel: 20/412-3868